top of page

crossword solvers helping app "tashchetzet" (in Hebrew)

״תשחצת״ היא אפליקציה העוזרת בפתרון תשחצים, מלמדת מושגים חדשים להעשרת השפה, מכילה מאגרי תשחצים מתחדשים, ועוד מגוון אופציות הקשורות לעולם התשחצים. 

האפליקציה עונה על צורך אמיתי של אנשים חובבי תשחצים ותשבצים, ומספקת פתרון שטרם ניתן בשוק, למרות אופציות החיפוש באינטרנט.

1.jpg
bottom of page